KPSS B Grubu - Lisans

Lisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM Başkanlığı tarafından iki yılda bir (çift yıllarda),A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen kadroları dışında kalan kadrolar için yapılan sınavdır. Tüm lisans bölümleri B Grubu kadrolarını oluşturur örneğin; Mühendis,avukat (Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak), mimar,veteriner, psikolog, sosyolog, pedagog, kimyager, biyolog, hemşire, ebe , fizyoterapist , laborant ,ilahiyat vb.

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. 2020 yılında da B grubu için KPSS yapılacaktır.B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen adaylar bu sınava katılmak zorundadır

Sınav İçeriği

KPSS B kadrolarına başvuracakların sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sorularını yanıtlamaları yeterlidir. Yabancı dil sınavı ise adayın tercihine bağlıdır. Lisans mezunu adaylar için P3 puan türleri geçerli olmaktadır. Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM’ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır.

Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm %50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2) Sayısal Bölüm %50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih %45

 1. Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5
 2. Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20
 4. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

2) Türkiye Coğrafyası %30

 1. Türkiye’nin fiziki özellikleri %12
 2. Türkiye’nin beşerî özellikleri %5
 3. Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13

 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

 1. Hukuk başlangıcı %5
 2. Anayasa %5
 3. İdare %5

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

KPSS B memurluk sınavında konu- soru dağılımı nedir?

KPSS B  memurluk sınavında toplam 120 soru bulunmaktadır. Soru dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Genel Yetenek Genel Kültür
Türkçe  30 Soru Tarih  27 Soru
Matematik  30 Soru Coğrafya  18 Soru
Vatandaşlık & Güncel  15 Soru
Yaş Sınırı

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. B grubu kadrolar için üst  yaş sınırı yoktur. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak şartı ile devlet memurluklarına atanabilirler

 KPSS B memurluk atamaları nasıl yapılır?

KPSS B memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.

KPSS memurluk “merkezi atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  memurluk merkezi atamaları, 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

KPSS B memurluk “kurumsal atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  kurumsal atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır. Kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.

KPSS P3 Puanıyla Başvuru Yapabileceğiniz Bazı kurum ve Kadrolar
 • Gümrük Müsteşarlığı
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Maliye Bakanlığı
  • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
  • Makina Kimya Endüstrisi
  • Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)
  • Polislik (POMEM)
  • TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş

Değerli memur adayımız, erken kayıt fırsatlarımızdan yararlanmanız, eğitmen kadromuzla tanışmanız için sizleri  ESKİŞEHİR DATA AKADEMİ şubemize davet ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X