KPSS ÖABT
ÖABT (ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ) – P121ve P120 PUAN TÜRÜLERİ

KPSS Öğretmenlik ve ÖABT sınavı, ÖSYM tarafından yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim fakülteleri ve Fen Edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS Öğretmenlik sınavında 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavı yapılır.

 Ayrıca 16 Branşta  50 Sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanır.

ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU

ÖABT kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, MEB tarafından ilgili yıla ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi/ e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü kullanılacağından adayların T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI doğrultusunda mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dilde YDS İlkbahar Dönemi/e-YDS sınavına katılarak öğretmen atamasında kullanılacak KPSS puanlarının hesaplanmasını sağlamaları gerekmektedir.

Mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dil dışında bir dilde YDS İlkbahar Dönemi/ eYDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen atamalarında kullanılmaz. İlgili testte en az 1 ham puanı (net) olmayan adaylar için puan hesaplanmaz.

İlgili yılda, aynı dilde birden fazla YDS/e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav sonucu (puanı) değerlendirmeye alınacaktır. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların KPSSP120 puanının hesaplanmasında mezuniyet alanları dikkate alınacaktır. (İlgili yılda her aday için tek KPSSP120 puanı hesaplanır.)

Başvuru kılavuzunda ilgili bilgi alanında işaretleme yapan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanacaktır. İlgili bilgi alanında işaretleme yapmayan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanmayacaktır.

Türkçe Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)
 2. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
 3. Çocuk Edebiyatı (%8)
 4. Türk Halk Edebiyatı (%8)
 5. Yeni Türk Edebiyatı (%8)
 6. Eski Türk Edebiyatı (%8)
 7. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Analiz (%28)
 2. Cebir (%18)
 3. Geometri (%18)
 4. Uygulamalı Matematik (%16)

2) Alan Eğitimi Testi %20

 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Fizik (%24)
 2. Kimya (%22)
 3. Biyoloji (%22)
 4. Yer Bilimi (Jeoloji) (%4)
 5. Astronomi (%4)
 6. Çevre Bilimi (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %20

 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Tarih (%28)
 2. Coğrafya (%20)
 3. Siyaset Bilimi (%8)
 4. Diğer sosyal bilim alanları (%24)

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme

 2) Alan Eğitimi Testi %20

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)
 2. Yeni Türk Edebiyatı (%18)
 3. Eski Türk Edebiyatı (%18)
 4. Türk Halk Edebiyatı (%18)

2) Alan Eğitimi Testi %20

 Tarih Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Tarih Metodu (%8)
 2. Eski Çağ Tarihi (%4)
 3. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)
 4. Orta Çağ İslam Tarihi (%12)
 5. Osmanlı Tarihi (%14)
 6. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
 7. Ortaçağ’dan 20. Yüzyıl’a Dünya Tarihi (%12)
 8. 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Coğrafya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Fiziki Coğrafya (%30)
 2. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30)
 3. Bölgeler ve Ülkeler (%20)

2) Alan Eğitimi Testi %20

 Fizik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Mekanik (%20)
 2. Elektrik ve Manyetizma (%20)
 3. Madde ve Özellikleri (%10)
 4. Dalgalar ve Optik (%10)
 5. Modern Fizik (%20)

 2) Alan Eğitimi Testi %20

Kimya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Analitik Kimya (%20)
 2. Anorganik Kimya (%20)
 3. Organik Kimya (%20)
 4. Fizikokimya (%20)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Biyoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Hücre ve Metabolizma (%16)
 2. Bitki Biyolojisi (%10)
 3. İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)
 4. Ekoloji (%10)
 5. Canlıların Sınıflandırılması (%8)
 6. Genetik ve Evrim (%16)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Matematik Öğretmenliği (Lise) Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Analiz (%24)
 2. Cebir (%16)
 3. Geometri (%16)
 4. Uygulamalı Matematik (%24)

2) Alan Eğitimi Testi %20 

 İngilizce Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Dil Yeterliği (%50)
 2. Dil Bilim (%16)
 3. Edebiyat (%14)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)
 2. Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)
 3. Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (%16)
 4. İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)
 5. Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)
 6. Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) (%24)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Rehber Öğretmen Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Temel Psikolojik Kavramlar (%16)
 2. Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)
 3. Davranış ve Uyum Problemleri (%10)
 4. Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)
 5. Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)
 6. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)
 7. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)
 8. Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Sınıf Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Temel Matematik (%12)
 2. Genel Biyoloji (%6)
 3. Genel Fizik (%6)
 4. Genel Kimya (%6)
 5. Türk Dili (%12)
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)
 7. Çocuk Edebiyatı (%6)
 8. Uygarlık Tarihi (%6)
 9. Türk Tarihi ve Kültürü (%6)
 10. Genel Coğrafya (%6)
 11. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

 Okul Öncesi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

 1. Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)
 2. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)
 3. Psikoloji (%2)
 4. Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)
 5. Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)
 6. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)
 7. Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)
 8. Çocukta Oyun Gelişimi (%4)
 9. Çocuk Edebiyatı (%4)
 10. Çocuk Ruh Sağlığı (%8) k) Drama (%4) l) Özel Öğretim Yöntemleri II (%14) m) Anne-Baba Eğitimi (%6) n) İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)

2) Alan Eğitimi Testi %20

ESKİŞEHİR DATA AKADEMİ‘ye gelerek KPSS ÖABT hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X